Aanvraagformulier voor rechten – Persoonsgegevens


    Recht op inzageRecht op rectificatieRecht op verwijderen van uw gegevensRecht op overdraagbaarheid van gegevensRecht op beperking van de verwerkingsactiviteit


    Uitzendkracht van SynergieVoormalig uitzendkracht van SynergieVaste medewerker van SynergieVoormalig vaste medewerkerOpdrachtgever van SynergieLeverancier van SynergieSollicitantOverig