Nieuwe CAO Beroepsgoederenvervoer is een feit

Op 12 juni jongstleden zijn de leden van CNV Vakmensen akkoord gegaan met de nieuwe cao voor de transportsector (beroepsgoederenvervoer over de weg). Daarmee is één landelijke cao voor de hele sector een feit.

​​​​​​​​Een nieuwe cao brengt wijzigingen met zich mee. Een aantal van deze wijzigingen gaat al snel in. Volgend een overzicht van wijzigingen, die per direct in gaan: 

Cao wijzigen per 1 juli 2017

 • ​Loonstijging van 2%.
 • Iedereen die per 1 juli 2017 één jaar of langer in de eindtrede van zijn loonschaal zit, bij normale uitvoering van zijn werkzaamheden, wordt in de nieuwe eindtrede van zijn/haar loonschaal geplaatst. In drie stappen van 1/3-trede per keer worden loonschalen van A t/m H uitgebreid met een extra trede van uiteindelijk 4%
 • Verblijfskosten en netto en bruto toeslagen worden verhoogdmet 2%
 • Artikel 37 (toeslag eendaagse nachtritten) van de huidige cao wordt vervangen door een toeslagenmatrix. In geval van een eendaagse rit (een rit waarbij het vertrek en de aankomst binnen 24 uur plaatsvinden) krijgt de chauffeur voor diensturen op maandag tot en met zondag tussen 21.00 uur- 05.00 uur een toeslag van 19% op het uurloon
 • De persoonlijke toeslag van artikel 23 (inschaling van functies) wordt afgebouwd met nog toe te kennen treden en/of loonsverhogingen, maar ten minste met 25% per jaar.
  Voor de werknemer van 55 jaar en ouder (nieuwe gevallen) zal de persoonlijke toeslag niet worden afgebouwd
   
 •  Zeggenschap arbeidstijden voor werknemers van 55 jaar en ouder:
 1. ​​​​​​​​Werknemers van 55 jaar en ouder kunnen  niet verplicht worden tot het maken van overuren. 
 2. Werknemers van 55 jaar en ouder kunnen niet verplicht worden tot het werken in de nacht (meer dan 1 uur tussen 00.00 en 06.00 uur). 
 3. Werknemers van 55 jaar en ouder kunnen niet verplicht worden tot het werken in een ploegendienst.

Bron: tln.nl

Begrijpelijk als er een artikel in staat waar je vragen over hebt. Alle Synergie medewerkers zijn op de hoogte van de nieuwe CAO en kunnen jouw vragen beantwoorden.